Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Mon, 18 Mar 2019 13:07:39 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  15.03.2019 r. BGP.6733.3.2019   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Klauzule informacyjne Wed, 13 Mar 2019 08:38:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1006 ... Imienne głosowania Rady Miejskiej Tue, 12 Mar 2019 08:42:05 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Obwieszczenie Fri, 08 Mar 2019 12:21:44 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 112/2018 Fri, 08 Mar 2019 11:14:01 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2018 rok IV kwartał Fri, 08 Mar 2019 09:43:39 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1001 ... Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce. Wed, 06 Mar 2019 15:05:53 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-774 ... Obwieszczenie Wed, 06 Mar 2019 12:43:24 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Tue, 05 Mar 2019 13:16:27 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Uchwała Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2019 rok Mon, 25 Feb 2019 13:14:50 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Mon, 25 Feb 2019 11:52:11 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Plan postępowań na 2019 r Fri, 22 Feb 2019 08:16:33 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... Obwieszczenie Thu, 21 Feb 2019 09:14:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 20 Feb 2019 10:48:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Wed, 20 Feb 2019 09:04:16 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Uchwała Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce na lata 2019 - 2033 Mon, 18 Feb 2019 15:11:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Uchwały RIO w Rzeszowiw Mon, 18 Feb 2019 13:58:49 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach - rok 2019 na rozpoczęcie kadencji Mon, 11 Feb 2019 11:41:36 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Radni Rady Miejskiej - 2019 r. - na rozpoczęcie kadencji Mon, 11 Feb 2019 10:38:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1023 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2019 r. Fri, 08 Feb 2019 11:22:54 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżń.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia...... Zarządzenie nr 111/2018 Tue, 05 Feb 2019 13:27:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach Thu, 31 Jan 2019 09:31:10 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach   Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła...... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli Thu, 31 Jan 2019 09:29:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli   Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Nowej...... Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach Thu, 31 Jan 2019 09:27:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1 Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa w Futorach, 37-630...... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 29.01.2019 r. Thu, 31 Jan 2019 08:10:02 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Sprzedaż działki - Zalesie Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... Sprzedaż działki - Stare Sioło Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... Sprzedaż działki - Futory Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie Miasta Oleszyce na okres 5-ciu lat Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Ogłoszenie nr 525253-N-2019 z dnia 2019-03-14 r. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...