Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Informacja Komisarza Wyborczego Tue, 14 May 2019 09:51:02 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OKW Thu, 09 May 2019 08:09:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Łączne sprawozdanie finansowe za 2018 Tue, 07 May 2019 10:43:40 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1027 ... Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych 2018 Tue, 07 May 2019 10:42:22 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1027 ... Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Tue, 07 May 2019 08:15:07 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu Mon, 29 Apr 2019 13:36:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... Obwieszczenie Mon, 29 Apr 2019 10:46:54 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Mon, 29 Apr 2019 10:27:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania Wed, 24 Apr 2019 13:33:27 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1026 ... RODO - ochrona danych Wed, 17 Apr 2019 12:31:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-873 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:18:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-977 ... Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Fri, 12 Apr 2019 12:18:37 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-977 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:17:28 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-956 ... Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Fri, 12 Apr 2019 12:17:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-956 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 12:16:08 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-875 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 12:15:43 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-875 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:54:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-874 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:53:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-874 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:50:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-873 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:33:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-872 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:33:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-872 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:32:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-871 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:19:37 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-871 ... RODO - ochrona danych Fri, 12 Apr 2019 11:13:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-870 ... Dane adresowe Fri, 12 Apr 2019 11:12:13 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-870 ...