Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Fri, 15 Nov 2019 07:58:40 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Petycja nr 5/2019 Wed, 13 Nov 2019 13:10:17 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Petycja nr 4/2019 Wed, 13 Nov 2019 13:04:55 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wed, 13 Nov 2019 12:45:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Wed, 13 Nov 2019 12:44:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 ... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Wed, 13 Nov 2019 09:16:41 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Obwieszczenie Thu, 24 Oct 2019 12:21:46 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Tue, 15 Oct 2019 12:05:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  15.10.2019 r.        BGP.6733.6.2019   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Informacji o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych Tue, 01 Oct 2019 14:22:31 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Obwieszczenie Mon, 30 Sep 2019 12:36:29 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Fri, 27 Sep 2019 15:00:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815        BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE Oleszyce dnia 06.09.2019 r. BGP.6220.2.2019   OBWIESZCZENIE   Stosowanie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...... Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Wed, 25 Sep 2019 08:48:15 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2019 r. Wed, 25 Sep 2019 08:45:24 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1018 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych Wed, 25 Sep 2019 08:09:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych Mon, 23 Sep 2019 09:27:04 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Fri, 20 Sep 2019 11:44:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek 1...... Informacja o losowaniach do Obwodowych Komisji Wyborczych Tue, 17 Sep 2019 07:31:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Tue, 10 Sep 2019 10:01:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Informacje o obwodach głosowania Mon, 09 Sep 2019 10:00:57 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego Gminy Oleszyce Thu, 05 Sep 2019 14:17:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz jednostek podległych za 2018 rok Wed, 04 Sep 2019 10:51:31 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1030 ... Obwieszczenie Mon, 02 Sep 2019 13:32:38 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Uchwała PKW - powoływanie obwodowych komisji wyborczych Thu, 29 Aug 2019 14:46:09 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym Thu, 29 Aug 2019 14:43:59 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1031 ... Petycja nr 3/2019 Wed, 28 Aug 2019 07:44:45 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1004 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...