Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Zarządzenie nr 104/2018 Wed, 09 Jan 2019 08:37:35 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:43:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:40:33 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Obwieszczenie Mon, 07 Jan 2019 10:40:18 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Zarządzenie nr 101/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:14:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 100/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:13:55 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 98/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:13:36 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 92/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:13:06 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 89/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:01:28 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 84/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:01:09 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 79/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:00:51 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 78/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:00:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 77/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:00:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 76/2018 Fri, 04 Jan 2019 09:00:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 75/2018 Fri, 04 Jan 2019 08:33:39 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 74/2018 Fri, 04 Jan 2019 08:30:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Plan pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2019 r. Thu, 03 Jan 2019 14:54:37 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Komisje stałe Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 Thu, 03 Jan 2019 14:52:56 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 Komisja Rewizyjna: Bosak Dariusz - przewodniczący Czerwiec Konrad Osiowy Zygmunt Żurawel Tadeusz.   Komisji Skarg Wniosków i Petycji: Linek Janusz – przewodniczący Biały Piotr Hypiak Barbara Majdan Ireneusz Woroniak...... Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - 2018 -2023 Wed, 02 Jan 2019 10:02:59 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1012 ... Imienny wykaz głosowań Rady Miejskiej - Sesja z dnia 28.12.2018 r. Mon, 31 Dec 2018 12:03:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011 ... Zarządzenie nr 102/2018 Mon, 31 Dec 2018 10:26:46 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2019 r. Thu, 27 Dec 2018 14:45:58 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858             OGŁOSZENIE                    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach...... Zarządzenie nr 99/2018 Wed, 19 Dec 2018 10:48:30 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 97/2018 Wed, 19 Dec 2018 10:43:34 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 96/2018 Wed, 19 Dec 2018 10:29:26 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Ogłoszenie o zamówieniu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-817 ...