Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce Mon, 19 Nov 2018 12:22:07 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-858 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2019”. Burmistrz...... Informacja Thu, 15 Nov 2018 13:52:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 ... Oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach - rok 2018 na zakończenie kadencji Thu, 15 Nov 2018 08:55:21 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1009 ... Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej 2018 - na zakończenie kadencji Wed, 31 Oct 2018 08:58:09 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1009 ... Zarządzenie nr 83/2018 Wed, 31 Oct 2018 08:35:31 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 82/2018 Wed, 31 Oct 2018 08:35:05 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 81/2018 Wed, 31 Oct 2018 08:34:29 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 80/2018 Wed, 31 Oct 2018 08:33:53 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie Thu, 25 Oct 2018 12:47:53 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie Thu, 25 Oct 2018 12:45:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Klauzule informacyjne Wed, 24 Oct 2018 10:43:40 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1006 ... Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu Thu, 18 Oct 2018 10:13:42 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu Thu, 18 Oct 2018 09:54:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie nr 72/2018 Thu, 04 Oct 2018 09:21:16 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 67/2018 Thu, 04 Oct 2018 09:18:35 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Tue, 02 Oct 2018 14:24:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Tue, 02 Oct 2018 14:19:23 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Tue, 02 Oct 2018 14:11:51 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu Mon, 01 Oct 2018 14:21:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Mon, 01 Oct 2018 14:19:05 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie nr 61/2018 Wed, 26 Sep 2018 18:53:57 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 60/2018 Wed, 26 Sep 2018 18:53:39 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 73/2018 Wed, 26 Sep 2018 18:50:44 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu Wed, 26 Sep 2018 10:10:00 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Thu, 20 Sep 2018 14:47:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...