Wiadomości http://bip.oleszyce.pl Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Thu, 20 Sep 2018 14:47:41 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie nr 70/2018 Wed, 19 Sep 2018 09:26:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej Tue, 18 Sep 2018 11:25:20 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Tue, 18 Sep 2018 11:08:27 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Tue, 18 Sep 2018 11:06:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce oraz jednostek podległych za 2017 rok Fri, 14 Sep 2018 10:38:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1008 ... Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Fri, 14 Sep 2018 07:44:06 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie nr 69/2018 Wed, 12 Sep 2018 13:43:32 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 68/2018 Wed, 12 Sep 2018 13:38:14 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 66/2018 Wed, 12 Sep 2018 13:35:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Informacja MKW o składzie, siedzibie i dyżurach Wed, 12 Sep 2018 11:31:09 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania TKW Wed, 12 Sep 2018 10:20:21 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Tue, 11 Sep 2018 09:08:48 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy         Oleszyce BGP.6733.6.2018 Oleszyce dnia  2018.09.03   O B W I E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...... OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Fri, 07 Sep 2018 15:18:47 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814  Konsultacje odbędą się w następujących formach: -  elektronicznej, -    wyrażenie opinii o projekcie w formie pisemnej . Opinie o projekcie można zgłaszać drogą-mailową na adres: e.szczebiwilk@ug.oleszyce.pl oraz  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul.  Rynek...... Zarządzenie nr 61/2018 Fri, 07 Sep 2018 10:09:18 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 60/2018 Fri, 07 Sep 2018 10:07:58 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Uchwała Rady Miejskiej w Oleszycach Fri, 07 Sep 2018 10:02:54 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Zarządzenie nr 65/2018 Thu, 06 Sep 2018 10:11:10 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 64/2018 Thu, 06 Sep 2018 10:09:15 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 63/2018 Thu, 06 Sep 2018 10:07:54 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Zarządzenie nr 62/2018 Thu, 06 Sep 2018 10:04:36 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1003 ... Oświadczenia majątkowe Rady Miejskiej za 2017 rok Tue, 04 Sep 2018 08:26:56 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1008 ... Instrukcja IPN dla TKW Mon, 03 Sep 2018 12:09:01 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1007 ... Obwieszczenie Fri, 31 Aug 2018 14:43:30 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-815 Burmistrz Miasta i Gminy              Oleszyce Oleszyce  23.08.2018        BGP.6733.6.2018   O B WI E S Z C Z E N I E          Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...... Ogłoszenie Fri, 31 Aug 2018 12:51:36 +0200 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-814 ... OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.oleszyce.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-812 ...